Dojo-Kun  

 

   

 

Hitotsu!
Jinkaku Kansei ni Tsutomuro Koto

Et! (Søg den perfekte karakter)
Heri skal søges den perfekte karakter for en selv, uheldige træk skal ved træningen af krop og sind fuldkommengøre ens karakter, når samtidig man følger de etiske regler i dagligdagen, og gør dette til en vej i gennem livet, opnår man den optimale
bevidsthedsgørelse og dermed en bedre karakter.

 

Hitotsu!
Makoto no Michi wo Mamuro Koto

Et! (Vær trofast)
Først og fremmest overfor en selv. I karate-do er det vores vigtigste regel som alle skal efterleve. Man er trofast overfor sin karate-do, sin familie og venner - kort sagt: vær trofast overfor dig selv. Svigt ikke.

 

Hitotsu!
Doryoko no Seishin o Yashinau Koto

Et! (Vær stræbsom)
Vær altid kritisk med det du laver, vær ufravigelig oprigtig overfor dig selv, om det nu er den maksimale ydelse man har afgivet, dette gælder i alle livets forhold.

 

Hitotsu!
Reigi o Omonzuru Koto

Et! (Respekter andre)
Vær ikke hovmodig, negliger ingen, vis hensyn, vær omsorgsfuld.

 

Hitotsu!
Kekki no Yu o Imashimuru Koto

Et! (Vær ikke voldelig i din optræden)
Man tilstræber en værdig optræden under alle forhold og samtidig en ansvarlighed overfor det som du repræsenterer, karate-do, familie og venner og andre.

 

 

     
 
© 2021 Kami Karate Academy - Skoleholdervej 20.2400 København NV - E.mail -info@kamikarateacademy.dk